Haber Detayı
19 Eylül 2019 - Perşembe 10:57 Bu haber 548 kez okundu
 
ÇİN, TÜRK VATANDAŞI UYGUR AKADEMİSYEN DR. EMET İÇİN YAKALAMA EMRİ ÇIKARDI
Aşağıda resimleri, kimlik bilgileri ve adresleri yazılı Kaşgar Vilayeti Yopurga ilçesi Tohtika kenti nüfusuna kayıtlı kişiler çeşit yollardan Terör Örgütlerine katılmak üzere yurt dışına çıkmışlardır. Bu kişiler ile ilgili bilgi sahibi olanların derhal en yakın polis merkezine ihbar etmeleri yasa gereğidir. Bunları gören, saklayan ve bunlara saklandıkları veya bulundukları yeri bildikleri halde gizleyenler hakkında yasal işlem yapılacak ve en ağır şekilde cezalandırılacaklardır. Bunlarla ilgili ip ucu olabilecek bilgileri resmi makamlara iletenler büyük miktarda parayla ödüllendirileceklerdir.
Haberi


 
 
 
 
 

ÇİN, TÜRK VATANDAŞI UYGUR AKADEMİSYEN DR. EMET İÇİN YAKALAMA EMRİ ÇIKARDI

Görüntünün olası içeriği: Erkin Emet, oturuyor ve takım elbise


Hamit GÖKTÜRK (UYHAM

Çin işgal yönetimi işgal altında tuttuğu Doğu Türkistan’da baskı, zulüm, etnik asimilasyon ve toptan soykırım cinayetlerini sürdürürken , yurt dışında yaşayan Doğu Türkistanlılara yönelik şantaj tehdit ve iftiralarını da kayıtsızca sürdürmeye devam ediyor. Çin işgal yönetiminin son şantaj ve tehdidi ise uzun yıllardan beri Türkiye’de T.C. Vatandaşı olarak yaşayan Uygur Türkü akademisyen Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Erkin Emet hakkında yakalama emri çıkarmak oldu. Çin yönetimi Doç. Dr. Emet’in de içinde bulunduğu listede açık kimlikleri ve adresleri belirtilen ve terörist olarak tanımladığı 24 kişilik listede yer alan çoğunluğu Kaşgar doğumlu olan bu kişilerin terör eylemleri düzenlemek için yurt dışına kaçtığını iddia ediyor. 24 kişilik resimli afişin Dr.Emet’in memleketi olan Kaşgar’in Yopurga ilçesinin sokaklarına yapıştırıldığı bu kişileri bilen veya görenlerin en yakın polis merkezine ihbar etmeleri istendi. Resimli afişte ise, Dr. Emet’in de yer aldığı bu Terörist-kaçakları listesinde yer alanları gören ve bilenlerin en yakın polis merkezine ihbar etmeleri, gördükleri halde onları gizleyen ve ihbar etmeyenlerin ise en ağır şekilde cezalandırılacakları de belirtildi. Ayrıca, bunlar hakkında ip ucu olabilecek bilgi paylaşımı yapanların büyük miktarda para ile ödüllendirileceği de açıklandı.

Görüntünün olası içeriği: 12 kişi, Мустафа Денмез dahil

Yukarıdaki resimli Tutuklama Emri’nin Türkiye Türkçesine Aktarmı şöyle ;

Duyuru (Ukturuş) ve Tutuklama Emri İlanı

Aşağıda resimleri, kimlik bilgileri ve adresleri yazılı Kaşgar Vilayeti Yopurga ilçesi Tohtika kenti nüfusuna kayıtlı kişiler çeşit yollardan Terör Örgütlerine katılmak üzere yurt dışına çıkmışlardır. Bu kişiler ile ilgili bilgi sahibi olanların derhal en yakın polis merkezine ihbar etmeleri yasa gereğidir. Bunları gören, saklayan ve bunlara saklandıkları veya bulundukları yeri bildikleri halde gizleyenler hakkında yasal işlem yapılacak ve en ağır şekilde cezalandırılacaklardır. Bunlarla ilgili ip ucu olabilecek bilgileri resmi makamlara iletenler büyük miktarda parayla ödüllendirileceklerdir.

İhbar Yapılacak Kişi ve Makamlar

1.Yopurga ilçesi Tohtika kenti Polis merkezi

2. Tohtika kenti Polis merkezi Amiri Abdulgani Rahman

3. Kent İstikrarı Koruma merkezi

4. Ekber Yusuf Kent İstikrarı Koruma merkezi yetkilisi

Resimli afiş ve ilanında sağ üst köşesinde resmi ile kimlik bilgileri verilen Dr. Erkin Emet ile ilgili şu bilgiler yer alıyor ;

Adı.Soyadı : Erkin Emet

Çin Vatandaşlık No. 653128196106060515

Adresi : Kaşgar Vilayeti Yopurga İlçesi Tohtika kenti nufusuna kayıtlı 6.mahalle 15 Nolu hanede ikamet eder.

Erkin Emet Resimleri ile ilgili görsel sonucu

Çin’in Bu İftiraları Düşündürücü ve Büyük Bir Skandal

Çin yönetimi günümüzde Doğu Türkistan’da işgalci ve sömürgeci bir güç olarak bu ülkenin tarihi sahip ve sakinleri olan Müslüman Türkleri toptan yok etmek için insanlık dışı cinayetlere imza atarken, ülkelerindeki baskı zulümden kaçarak Türkiye’ye sığınan ve onlarca yıldır Türk devletimizin güvencesi altında bu ülkenin onurlu bir vatandaşı olarak yaşayan Dr. Emet’i terör örgütüne katılma iftirası ile hakkında yakalama emri çıkarması hiç bir temele dayanmayan asılsız bir töhmet olduğu kesindir. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak Çin yönetiminin Türk Vatandaşlarına yönelik hadsiz, saygısız ve küstahça bu ve benzeri töhmet ve iftiralarda bulunması her fırsatta Türkiye ile stratejik ortak ve kadim dost olduğunu öne süren Çin’in bu söylemlerinde ne kadar samimiyetsiz,gerçeklere aykırı ve art niyetli olduğunu gösteriyor. Ayrıca, bu durumun Çin-Türkiye ilişkilerinde büyük bir skandal olduğu açıkça görülüyor.

Dr.Emet ve Diğer Doğu Türkistanlı Aydınlar Devletimizin Koruması ve Güvencesinde
Doğu Türkistan’da işgalci ve Sömürgeci bir güç olan Çin yönetiminin bu ve benzeri asılsız saldırı ve iftiralarının temel sebeplerinin başında kendisinin dünya’da en büyük ve tartışmasız bir emperyal güç olduğu algısını ispat etmek düşüncesi yatıyor. Çin İşgal yönetimi istediği an Türkiye başta dünyanın her yerinde yaşayan Doğu Türkistanlı sığınmacıları suçlayabileceği ve hatta onların yaşadıkları ülkelere ekonomik ve siyasi baskılar yaparak Doğu Türkistan’daki insanlık dışı cinayetleri ile soykırım uygulamalarını,baskı ve zulümlerinin üstünü örterek gizleyebileceğini ve devam ettirebileceklerini öne sürüyor. Ülkemizde onurlu birer vatandaşları ve saygın bilim insanları başta tüm ve Doğu Türkistan Türklerinin çiğnenmekte olan temel insan haklarının tekrar elde edilmesi mücadelesini yok edebileceğini düşünüyor. Doğu Türkistanlı bir bilim insanı ve önde gelen bir aktivist ola Doç. Dr. Erkin Emet başta diğer Doğu Türkistan asıllı aydınlar ve Türk Vatandaşları devletimizin Anayasamız ve diğer ilgili yasalarımızın teminatı ve Koruması ve Güvencesinde olduğuna tüm kalbimizle inanmaktayız. Türk Vatandaşları bilim insanlarımız,aydınlarımız ve diğer Doğu Türkistanlıların Çin işgal yönetiminin böylesi hadsiz,hukuksuz saldırıları ve iftiraları karşısında maddi ve manevi olarak korunması noktasında devletimizin bu ve benzeri saldırı,töhmet ve baskılarının tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri almasını ve Çin’e bu konuda gerekli cevabı en kısa zamanda vermesini umuyor ve bekliyoruz.

Erkin Emet Resimleri ile ilgili görsel sonucu

Erkin Emet Kimdir?

Erkin Emet, Doğu Türkistan Kaşgar Yopurga İlçesi Aççik kentinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kaşgar Yopurga Yekşenbe bazar’da tamamladı. 1982 yılında Pekin Merkezi Milletler Üniversitesi Azınlıklar Dilleri ve Edebiyatları Fakültesi Uygur Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl, mezun olduğu bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1988 yılına kadar Pekin Merkezi Milletler Üniversitesi Azınlıklar Dili ve Edebiyatı Fakültesi Uygur Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Uygurca İmla Kuralları, Uygur Ağızları, Uygurca Ses Bilgisi, Uygurca Şekil Bilgisi ve Uygurca Konuşma derslerini verdi. 30 Ağustos 1988 tarihinde lisans üstü tahsilini yapmak amacıyla Türkiye’ye geldi. Önce Ankara Üniversitesi TÖMER’de Türkiye Türkçesi öğreniminden Yüksek Lisansını tamamladı.Daha sonra Prof. Dr. F. Sema Barutcu Özönder’in danışmanlığında Doktora eğitimine başladı. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde Yabancı Misafir Öğretim görevlisi olarak işe başlayan Erkin Emet, 2004-yılında Yardımcı Doçent Unvanını aldı. 1992-yılında Haziran/2000’de Prof.Dr.F. Sema Barutcu Özönder, Mustafa Canpolat, Prof.Dr.Ahmet Bican Ercilasun, İristay Kuçkartayev’den kurulu jüri önünde “Doğu Türkistan Uygur Ağızları” (s. XV+569.) adlı tezini savunarak ‘Türkoloji doktoru’ unvan ve payesini aldı. Erkin Emet halen Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü’nde doçent olarak görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Erkin Emet’in yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli dergilerde yayınlanmış 50’oen fazla bilimsel makalesi bulunmaktadır.

Erkin Emet Resimleri ile ilgili görsel sonucu

Yayınlanmış Eserleri

1. 5 Temmuz Ürümçi Olayı ve Doğu Türkistan, Grafiker Yayıncılık, Ankara, 2009. (ISBN:978-975-6355-55-8).

2. Nasreddin Hoca (Uygurca-Türkçe), T.C Kültür Bakanlığı, Ankara 1997, XV159.

3. Çağdaş Uygur Şiiri Antolojisi (Önsöz-Giriş-Çeviri Yazısı-tercümesi) T.C Kültür Bakanlığı, Ankara 1998, XII 151.

4. Temel Uygurca, Grafiker Yayıncılık, Ankara, 2013.

5. Nüktedan Hisam Kurban Ve Fıkraları, Grafiker Yayıncılık, Ankara-2013

6. 21 Yüz Yıl Uygur Dramı: Göç, Akçağ Yayınevi, Ankara,2017.

Doç.Dr.Erkin EMET,ayrıca Liderlerimiz Mehmet Emin Buğra ve İsa Yusuf Alptekin Beylerin 1950’lı yıllarda başlattığı Türkiye merkezli muhaceretteki Doğu Türkistan Milli Hareketinin günümüzde de devam ettirilmesi için çalışan önde önemli aktivistlerindendir. Eylul 1955’te Suudi Arabistan’ın Taif kentinde toplanan Doğu Türkistan Milli Kurultayının günümüzdeki devamı ve diasporada yürütülen Doğu Türkistan Milli Hareketinin en yetkili ve en üst şemsiye kuruluşu olan Almanya merkezli Dünya Uygur Kurultayı Yürütme Kurulu’nda Sekreter olarak görev yapmaktadır,

 
 
 
Kaynak: Editör:
 
Etiketler: ÇİN,, TÜRK, VATANDAŞI, UYGUR, AKADEMİSYEN, DR., EMET, İÇİN, YAKALAMA, EMRİ, ÇIKARDI,
Haber Videosu
Yorumlar
Bizim Gazete
Alıntı Yazarlar
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Galatasaray
6
0
0
0
2
2
2
Alanyaspor
6
0
0
0
2
2
3
Fenerbahçe
4
0
0
1
1
2
4
Hatayspor
4
0
0
1
1
2
5
Antalyaspor
4
0
0
1
1
2
6
Beşiktaş
4
0
0
1
1
2
7
Fatih Karagümrük
4
0
0
1
1
2
8
Göztepe
4
0
0
1
1
2
9
Kayserispor
3
0
1
0
1
2
10
Sivasspor
3
0
1
0
1
2
11
BB Erzurumspor
3
0
1
0
1
2
12
Kasımpaşa
3
0
1
0
1
2
13
Denizlispor
1
0
1
1
0
2
14
Yeni Malatyaspor
1
0
1
1
0
2
15
Gençlerbirliği
1
0
1
1
0
2
16
Trabzonspor
1
0
1
1
0
2
17
Gaziantep FK
1
0
1
1
0
2
18
Konyaspor
1
0
0
1
0
1
19
MKE Ankaragücü
0
0
1
0
0
1
20
Çaykur Rizespor
0
0
2
0
0
2
21
Başakşehir FK
0
0
2
0
0
2
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı