Haber Girişi: 30.03.2021 - 11:05, Güncelleme: 30.03.2021 - 11:05

Bilecik Valisi Bilal Şentürk ile (Ertuğrul Sancağının) Bilecik’in geleceğini konuştuk

 

Bilecik Valisi Bilal Şentürk ile (Ertuğrul Sancağının) Bilecik’in geleceğini konuştuk

Eskiden Hudutları Sivrihisar’a kadar uzanan Hüdavendigar Vilayetine bağlı olan Ertuğrul Sancağımız ( BİLECİK ) özgül ağırlığı çok yüksek olan bir ilimizdir.
Eskiden Hudutları Sivrihisar’a kadar uzanan Hüdavendigar Vilayetine bağlı olan Ertuğrul Sancağımız ( BİLECİK ) özgül ağırlığı çok yüksek olan bir ilimizdir. Zamanında dış göç vermiş ama işsizi az olan ve milli hasılada ilk on il arasında yer alan ilimiz; madenleri, mermeri, ipeği, seramiği, dağları, yaylaları, göletleri, , şalaleri, Sakarya boyunda mümbit toprakları, kavimlerin-boyların uğrak yeri Ulu Gazi’nin dörtyüz çadırla gelerek bir çınar yeşertilen, ezelden ebede sürecek bir türkünün gönül teline vuran mızrabın adı, kimi zaman bozlak, kimi zaman maya, kimi zaman kırık bir hava, bazen de hançereyi hançerleyen hoyrat, makamı Oğuz, usulü Kayı, sözleri Türkçe, ritmi Türkmence bir türkü olan Bilecik, 624 yıl sürecek koşunun başladığı Söğüt, Bozüyük, Pazaryeri, Osmaneli, Gölpazarı, Yeni Pazar, İnhisar ve Dodurga’yı konuşacağız… Söz Sayın İdarecimiz Bilal Şentürk Beyefendide… 1-)BİLECİK KÜLTÜR ENVANTERİ HAKKINDA NASIL BİR ÇALIŞMA YAPMAYI DÜŞÜNÜYORSUNUZ? Cevap: Bileciğimiz kuruluşun ve kurtuluşun kenti olarak 81 ilimiz içerisinde fiziksel ve nüfus olarak küçük olmakla beraber bu tarihi misyonu ile yani Osmanlının kurulduğu topraklar ve Ertuğrul Gazinin otağını kurduğu yer olarak Anadolu’nun vatanlaşması bakımından ilk temelin atıldığı ve harcın karıldığı yerdir. Yine Kurtuluş savaşında bu topraklardan bizi kazıyıp atma düşüncesiyle gelen işgal kuvvetleri sadece Bilecik’i üç defa yakıp yıkmışlar. I.İnönü savaşı esnasında Bilecik sınırlarımız içerisinde düşmana ilk darbe bu topraklarda indirilmiştir. Kuruluş ve Kurtuluş kavramlarının tam olarak içeriğini doldurmamız lazım bizim 7 ilçemiz 3 beldemiz ve 245 tane köyümüz var. Biz buraların tarihe tanıklık eden önceliklerini öne çıkarmak istiyoruz örneğin Osmanlı kuruluşunda Pazaryerinin önemi nedir? Borcak köyünde İsa sofi kimdir? Ertuğrul Gazinin sırdaşı olarak nasıl bir fonksiyon icra etti? Yaşadığı bölgede ne gibi izler bıraktı? Bunların ilk önce halkın hafızasında yer alanı örf adet geleneği, çünkü bizim burada farklı kültürlerimiz de var. Yörük. Manav, muhacir, Kafkas göçmeni, Balkan göçmenlerimiz var. Bunların âdet, gelenek, atasözü, deyim, halk türküsü ve halk kültürü incelemek istiyoruz. Mekânla özdeşleşen alanlar üzerinden bir senaryo oluşturacağız. Dışarıdan gelen insanlarımız bu şehrin tarihinin ne olduğunu buradaki ortalama bir genç veya insanımızdan öğrenebilecek. Şehrimizin tarihini, kültürünü, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde özellikle bütün çocuklarımızın öğreneceği şekilde eğitim vermek istiyoruz. Dolayısıyla her Bilecikli genç kendi tarihini ve bölgesini bilecek dışarıdan gelenlere rehberlik edecek aynı zamanda. Turizm açısından dediğim gibi tarih derseniz tarih, doğa derseniz doğa, bu bölgenin özellikleri sayılamayacak kadar çok fazla. Önce İlimizde yaşayan insanlarımıza bu değerlerimizi hakkıyla öğreteceğiz daha sonra dışarıdan gelen misafirlerimize ilimizi doğru bir şekilde tanıtacağız. 2-) İSA SOFİ TÜRBESİNİN BAKIMI İLE ALAKALI NELER YAPILACAK? Cevap: İsa Sofi Türbesinin olduğu alanda özel idaremiz bir tadilat çalışması yaptı fakat tadilat çalışması esnasında türbenin içerisindeki sıvalar kaldırıldığında sıvanın altından özel desenli yani Anadolu’daki diğer türbelerden farklı olduğuna dair bir kısım bulgulara ulaştık. Maalesef definecilerinde tahribatı oluyor. Biz tespitlerimizi yaptık. Orayı sadece restore etmek yetmiyor oraya bir fonksiyon katmamız gerekiyor. İnsanların kullanımına sunmamız gerekiyor. Şu anda biz oradaki desenlemeler ile alakalı bir tespit çalışması arkasından oranın tarihe uygun şekilde toparlanmasını sağlayacağız. 3-) ORHAN GAZİ İMARETİ TOPRAK KAYMAINDAN DOLAYI YIKILMA TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA, NE GİBİ KURTARMA ÇALIŞMASI YAPILACAK? Cevap: Bulunduğu alanı maalesef kurtarmak mümkün değil o bölge biliyorsunuz ipek yolunun geçtiği bir bölge 1300 lü yıllarda orada bir imaret hane inşa edilmiş. Geçen kervanların fakir fukaranın yedirilip içirildiği bir yer. Şeyh Edebalı da debbağcılık yani deri mesleği ile ilgileniyor. İmaret hanenin olduğu alanı maddi ve manevi olarak destekliyor. Hayır, işlerinde bulunuyor. Tabi binanın olduğu alanda heyelan olması nedeniyle geri dönülmez bir duruma geldi. Eskişehir kültür varlıkları ile görüşüldü imareti başka bir noktaya taşımak için vakıflar genel müdürlüğü ile görüşmelerimiz devam ediyor. Orhan gazi İmaretini taşıyıp başka bir noktada yeniden aynı malzemesi ile inşa edilmesi düşüncesi var. 4-) OSMANELİN’DE GÖKSU ÇAYININ SAKARYA NEHRİNE KAVUŞTUĞU YERDE TARİHİ BİR KÖPRÜMÜZ VAR. ONUNLA İLGİLİ BİR ÇALIŞMA GERÇEKLEŞECEK Mİ? Cevap: Oradaki Köprümüz ve Osmaneli’n deki köprülerimiz ile alakalı Gerek Yerel İdare gerek Su işleri tespit çalışması yapıyor. O köprü zaman içerisinde tahrip olmuş taşları etrafa dağılmış durumda o taşların toparlanılarak köprümüzün ilerleyen yıllarda kurtarılması muhakkak olacaktır lakin şu anda bilimsel tespit çalışmaları devam ediyor. O tespitlerden yola çıkarak hareket edilecektir. 5-) OSMANLİ’İNDEKİ RÜSTEMPAŞA KERVANSARAYI İLE ALAKALI KURTARMA ÇALIŞMASI YAPILACAK MI? Cevap: İlimiz Osmanlının kurulduğu bir coğrafya olması ve tarihi yol güzergâhları üzerinde olması bakımından önemli bir konumdadır. Ertuğrul Gazinin yaşadığı bölge diyoruz lakin evveliyatı da var. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitemiz Bilecik Bahçelievler mahallesinde Arkeolojik kazı çalışması yürütüyor. Burada yapılan ilk tespitlerde tarihi M.Ö 8500 lere kadar uzanan insan iskeleti bulundu. Bu bakımdan da bölgemiz insanlık tarihi açısından eski bir yerleşim yeridir. Bu konumuna binaen ilimiz sınırları içerisinde birçok tarihi yapıda bulunmaktadır. Osmaneli Rüstem Paşa Kervansarayı da bunlardan birisidir. Kurtarılabilir olanlar belli ölçek de ayakta olanları kurtarmak öncelikli hedefimiz. Daha sonra tahrip olanları tespit ederek toparlamak hedeflerimiz arasında. Bizim bu envanter çalışmamız nelerimiz olduğunu öğrenmemiz bakımından da önemlidir. 6-) II. ABDÜLHAMİT HAN VE BİLECİK ARASINDAKİ İLİŞKİYİ NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ? Cevap: Geçmişten gelen tarihi sürecin en çok görsel eseri özellikle Söğüt’te Sultan Abdülhamit Han zamanında yapılmıştır. Biliyorsunuz sultanı koruyanlarda Söğüt’lülerdir. Ayrıca Söğüt’lüler ve civar köylerimizden muhafız alayları kurulmuştur. Ertuğrul sancağı muhafız alayında bulunan askerlerin torunlarına ulaşarak onlarla irtibatta bulunduk. Görsellik insanlar üzerinde birinci etkileyici unsur. Yazılı kaynaklarımız çok mühim lakin insanlarımız ilk olarak etkilendikleri görsel unsurlar oluyor. Söğüt’te Kuyulu Mescid’den başlayarak Sultan Abdülhamit Han zamanında yapılmış olan İdadi, Darül Eytam(Yetim Yurdu),Hamidiye Cami gibi eserlerimiz var. Ayrıca Ertuğrul Gazi türbesi gibi birçok tarihi yapıda Sultan II. Abdülhamit han zamanında restore edilmiştir. 7-) SÖĞÜT OBA KENT PROJESİ HAKKINDA BİLGİ ALABİLMİYİZ? Söğüt’ü Osmanlı’nın kurulduğu yer olarak dünyaya nasıl tanıtabiliriz diye bir düşüncemiz ve çalışmalarımız var. Özellikle kalkınma ajansımız ve İstanbul üniversitesi işbirliği içerisinde projelerimiz var. Çevre Şehircilik Bakanlığımız la birlikte millet bahçesi Gençlik Spor Bakanlığımız ile alakalı oba projemiz var inşallah bunların inşaatına yakında başlayacağız. Söğüt Oban kent projesi Söğüt’ün önemini tüm ülke ve dünyada anlatmak ve tanıtmak bakımından önemli olacaktır. Osmanlı tarihi konulu bir gençlik kampı olarak düşünüyoruz. Detay projelerini tamamladıktan sonra inşa faaliyetlerine başlayacağız. Söğüt Oba kente gelecek olan genç Ertuğrul Gazi Otağındaki o kültürü yaşayacak bizzat kendini o dönemde hissedecek. Dijital müzelerle daha da etkileyici hale getirmek istiyoruz. Hanlı Pazarımızla geleneksel spor ve üretim mekanizmalarımız ile alakalı gelen ziyaretçiye faydalı olacak şekilde bu projeyi gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Söğüt Oba kente gelen Ertuğrul gaziyi ziyarete gelmiş gibi olacak alp kıyafetlerimize kadar o dönemi canlandıracağız. Eski Söğütte iki tane büyük ipek fabrikası var mesela orada gayrimüslimlerin yerleştiği bölgelerde var tarihi bölgeleride canlandırmak istiyoruz. Söğüt Oba kentte bulunan Hanlı Pazarımızda kendi yöremize özgü ürünlerimizi hediyelik eşya olarak misafirlerimize sunacağız. Yılda bir milyon ziyaretçimiz var hediyelik eşya konusunda kendimizi geliştirmemiz lazım misafirlerimize bu bağlamda kaliteli hediyelik eşyalarda sunulacaktır. Bileciğin sebze-mevye, boza, helva ve yöresel ürünleri çok kaliteli gelen misafirlerimize Çin malı hediyelik eşyadan ziyade el emeği bu yörenin insanlarının ürettiği ürünleri misafirlerimizin hizmetine sunalım düşüncesindeyiz. Söğüt obamızdaki Hanlı Pazarda üretim atölyeleri oluşturacağız ve yöre insanlarına da ekonomik katkısı olacak. Bilecik’e gezmeye gelen insanlar sadece Şeyh Edebalı ve Ertuğrul gazi türbelerimiz var sanıp buraları gezdikten sonra hemen ilimizi terk ediyor. Hâlbuki Bilecik ilimiz 1 günde gezilip gidilecek bir yer değil biz bu bağlamda ilimizin tüm tarihi değerlerini ortaya çıkartarak gelen misafirlerimize kaliteli bir hizmet ve tarih zevki sunmayı hedefliyoruz. 8-) BOZÜYÜK KAMER ALİ BABA TÜRBESİ VE BİLECİK TARİHİ İLE İLGİLİ BAŞKA NELER YAPILABİLİR? Bozüyük Kamer Ali Baba Türbesinin resimlerinden hareketle Bozüyük’te önemli bir noktaya minyatürü yapılarak hatırası yaşatılabilir. İlaveten Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörümüz ile beraber yaptığımız görüşmelerde ilerleyen süreçte Bilecik Tarihi Sempozyumları düzenleyerek şehrimizin tarihi, kültürel ve her açıdan bilimsel olarak binmeyen yönlerini ortaya çıkarmak istiyorum. ***** Halkın içinde yaşayan, halkın nabzını sürekli tutan, halk ile beraber etkinliklere katılan bizden biri Valimiz Sayın Bilal Şentürk ile söyleşimize burada ara veriyoruz. Hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Özellikle Oba Kültürümüzü yaşatan Sögüt’ki parkın bir an evveli hizmetin tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz.. ( Sadettin Bayram – Mehmet Can Çetin )
Eskiden Hudutları Sivrihisar’a kadar uzanan Hüdavendigar Vilayetine bağlı olan Ertuğrul Sancağımız ( BİLECİK ) özgül ağırlığı çok yüksek olan bir ilimizdir.

Eskiden Hudutları Sivrihisar’a kadar uzanan Hüdavendigar Vilayetine bağlı olan Ertuğrul Sancağımız ( BİLECİK ) özgül ağırlığı çok yüksek olan bir ilimizdir. Zamanında dış göç vermiş ama işsizi az olan ve milli hasılada ilk on il arasında yer alan ilimiz; madenleri, mermeri, ipeği, seramiği, dağları, yaylaları, göletleri, , şalaleri, Sakarya boyunda mümbit toprakları, kavimlerin-boyların uğrak yeri Ulu Gazi’nin dörtyüz çadırla gelerek bir çınar yeşertilen, ezelden ebede sürecek bir türkünün gönül teline vuran mızrabın adı, kimi zaman bozlak, kimi zaman maya, kimi zaman kırık bir hava, bazen de hançereyi hançerleyen hoyrat, makamı Oğuz, usulü Kayı, sözleri Türkçe, ritmi Türkmence bir türkü olan Bilecik, 624 yıl sürecek koşunun başladığı Söğüt, Bozüyük, Pazaryeri, Osmaneli, Gölpazarı, Yeni Pazar, İnhisar ve Dodurga’yı konuşacağız… Söz Sayın İdarecimiz Bilal Şentürk Beyefendide…

1-)BİLECİK KÜLTÜR ENVANTERİ HAKKINDA NASIL BİR ÇALIŞMA YAPMAYI DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

Cevap: Bileciğimiz kuruluşun ve kurtuluşun kenti olarak 81 ilimiz içerisinde fiziksel ve nüfus olarak küçük olmakla beraber bu tarihi misyonu ile yani Osmanlının kurulduğu topraklar ve Ertuğrul Gazinin otağını kurduğu yer olarak Anadolu’nun vatanlaşması bakımından ilk temelin atıldığı ve harcın karıldığı yerdir.

Yine Kurtuluş savaşında bu topraklardan bizi kazıyıp atma düşüncesiyle gelen işgal kuvvetleri sadece Bilecik’i üç defa yakıp yıkmışlar. I.İnönü savaşı esnasında Bilecik sınırlarımız içerisinde düşmana ilk darbe bu topraklarda indirilmiştir. Kuruluş ve Kurtuluş kavramlarının tam olarak içeriğini doldurmamız lazım bizim 7 ilçemiz 3 beldemiz ve 245 tane köyümüz var. Biz buraların tarihe tanıklık eden önceliklerini öne çıkarmak istiyoruz örneğin Osmanlı kuruluşunda Pazaryerinin önemi nedir? Borcak köyünde İsa sofi kimdir? Ertuğrul Gazinin sırdaşı olarak nasıl bir fonksiyon icra etti? Yaşadığı bölgede ne gibi izler bıraktı? Bunların ilk önce halkın hafızasında yer alanı örf adet geleneği, çünkü bizim burada farklı kültürlerimiz de var. Yörük. Manav, muhacir, Kafkas göçmeni, Balkan göçmenlerimiz var. Bunların âdet, gelenek, atasözü, deyim, halk türküsü ve halk kültürü incelemek istiyoruz. Mekânla özdeşleşen alanlar üzerinden bir senaryo oluşturacağız. Dışarıdan gelen insanlarımız bu şehrin tarihinin ne olduğunu buradaki ortalama bir genç veya insanımızdan öğrenebilecek. Şehrimizin tarihini, kültürünü, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde özellikle bütün çocuklarımızın öğreneceği şekilde eğitim vermek istiyoruz. Dolayısıyla her Bilecikli genç kendi tarihini ve bölgesini bilecek dışarıdan gelenlere rehberlik edecek aynı zamanda. Turizm açısından dediğim gibi tarih derseniz tarih, doğa derseniz doğa, bu bölgenin

özellikleri sayılamayacak kadar çok fazla. Önce İlimizde yaşayan insanlarımıza bu değerlerimizi hakkıyla öğreteceğiz daha sonra dışarıdan gelen misafirlerimize ilimizi doğru bir şekilde tanıtacağız.

2-) İSA SOFİ TÜRBESİNİN BAKIMI İLE ALAKALI NELER YAPILACAK?

Cevap: İsa Sofi Türbesinin olduğu alanda özel idaremiz bir tadilat çalışması yaptı fakat tadilat çalışması esnasında türbenin içerisindeki sıvalar kaldırıldığında sıvanın altından özel desenli yani Anadolu’daki diğer türbelerden farklı olduğuna dair bir kısım bulgulara ulaştık. Maalesef definecilerinde tahribatı oluyor. Biz tespitlerimizi yaptık. Orayı sadece restore etmek yetmiyor oraya bir fonksiyon katmamız gerekiyor. İnsanların kullanımına sunmamız gerekiyor. Şu anda biz oradaki desenlemeler ile alakalı bir tespit çalışması arkasından oranın tarihe uygun şekilde toparlanmasını sağlayacağız.

3-) ORHAN GAZİ İMARETİ TOPRAK KAYMAINDAN DOLAYI YIKILMA TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA, NE GİBİ KURTARMA ÇALIŞMASI YAPILACAK?

Cevap: Bulunduğu alanı maalesef kurtarmak mümkün değil o bölge biliyorsunuz ipek yolunun geçtiği bir bölge 1300 lü yıllarda orada bir imaret hane inşa edilmiş. Geçen kervanların fakir fukaranın yedirilip içirildiği bir yer. Şeyh Edebalı da debbağcılık yani deri mesleği ile ilgileniyor. İmaret hanenin olduğu alanı maddi ve manevi olarak destekliyor. Hayır, işlerinde bulunuyor. Tabi binanın olduğu alanda heyelan olması nedeniyle geri dönülmez bir duruma geldi. Eskişehir kültür varlıkları ile görüşüldü imareti başka bir noktaya taşımak için vakıflar genel müdürlüğü ile görüşmelerimiz devam ediyor. Orhan gazi İmaretini taşıyıp başka bir noktada yeniden aynı malzemesi ile inşa edilmesi düşüncesi var.

4-) OSMANELİN’DE GÖKSU ÇAYININ SAKARYA NEHRİNE KAVUŞTUĞU YERDE TARİHİ BİR KÖPRÜMÜZ VAR. ONUNLA İLGİLİ BİR ÇALIŞMA GERÇEKLEŞECEK Mİ?

Cevap: Oradaki Köprümüz ve Osmaneli’n deki köprülerimiz ile alakalı Gerek Yerel İdare gerek Su işleri tespit çalışması yapıyor. O köprü zaman içerisinde tahrip olmuş taşları etrafa dağılmış durumda o taşların toparlanılarak köprümüzün ilerleyen yıllarda kurtarılması muhakkak olacaktır lakin şu anda bilimsel tespit çalışmaları devam ediyor. O tespitlerden yola çıkarak hareket edilecektir.

5-) OSMANLİ’İNDEKİ RÜSTEMPAŞA KERVANSARAYI İLE ALAKALI KURTARMA ÇALIŞMASI YAPILACAK MI?

Cevap: İlimiz Osmanlının kurulduğu bir coğrafya olması ve tarihi yol güzergâhları üzerinde olması bakımından önemli bir konumdadır. Ertuğrul Gazinin yaşadığı bölge diyoruz lakin evveliyatı da var. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitemiz Bilecik

Bahçelievler mahallesinde Arkeolojik kazı çalışması yürütüyor. Burada yapılan ilk tespitlerde tarihi M.Ö 8500 lere kadar uzanan insan iskeleti bulundu. Bu bakımdan da bölgemiz insanlık tarihi açısından eski bir yerleşim yeridir. Bu konumuna binaen ilimiz sınırları içerisinde birçok tarihi yapıda bulunmaktadır. Osmaneli Rüstem Paşa Kervansarayı da bunlardan birisidir. Kurtarılabilir olanlar belli ölçek de ayakta olanları kurtarmak öncelikli hedefimiz. Daha sonra tahrip olanları tespit ederek toparlamak hedeflerimiz arasında. Bizim bu envanter çalışmamız nelerimiz olduğunu öğrenmemiz bakımından da önemlidir.

6-) II. ABDÜLHAMİT HAN VE BİLECİK ARASINDAKİ İLİŞKİYİ NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?

Cevap: Geçmişten gelen tarihi sürecin en çok görsel eseri özellikle Söğüt’te Sultan Abdülhamit Han zamanında yapılmıştır. Biliyorsunuz sultanı koruyanlarda Söğüt’lülerdir. Ayrıca Söğüt’lüler ve civar köylerimizden muhafız alayları kurulmuştur. Ertuğrul sancağı muhafız alayında bulunan askerlerin torunlarına ulaşarak onlarla irtibatta bulunduk. Görsellik insanlar üzerinde birinci etkileyici unsur. Yazılı kaynaklarımız çok mühim lakin insanlarımız ilk olarak etkilendikleri görsel unsurlar oluyor. Söğüt’te Kuyulu Mescid’den başlayarak Sultan Abdülhamit Han zamanında yapılmış olan İdadi, Darül Eytam(Yetim Yurdu),Hamidiye Cami gibi eserlerimiz var. Ayrıca Ertuğrul Gazi türbesi gibi birçok tarihi yapıda Sultan II. Abdülhamit han zamanında restore edilmiştir.

7-) SÖĞÜT OBA KENT PROJESİ HAKKINDA BİLGİ ALABİLMİYİZ?

Söğüt’ü Osmanlı’nın kurulduğu yer olarak dünyaya nasıl tanıtabiliriz diye bir düşüncemiz ve çalışmalarımız var. Özellikle kalkınma ajansımız ve İstanbul üniversitesi işbirliği içerisinde projelerimiz var. Çevre Şehircilik Bakanlığımız la birlikte millet bahçesi Gençlik Spor Bakanlığımız ile alakalı oba projemiz var inşallah bunların inşaatına yakında başlayacağız. Söğüt Oban kent projesi Söğüt’ün önemini tüm ülke ve dünyada anlatmak ve tanıtmak bakımından önemli olacaktır. Osmanlı tarihi konulu bir gençlik kampı olarak düşünüyoruz. Detay projelerini tamamladıktan sonra inşa faaliyetlerine başlayacağız. Söğüt Oba kente gelecek olan genç Ertuğrul Gazi Otağındaki o kültürü yaşayacak bizzat kendini o dönemde hissedecek. Dijital müzelerle daha da etkileyici hale getirmek istiyoruz. Hanlı Pazarımızla geleneksel spor ve üretim mekanizmalarımız ile alakalı gelen ziyaretçiye faydalı olacak şekilde bu projeyi gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Söğüt Oba kente gelen Ertuğrul gaziyi ziyarete gelmiş gibi olacak alp kıyafetlerimize kadar o dönemi canlandıracağız. Eski Söğütte iki tane büyük ipek fabrikası var mesela orada gayrimüslimlerin yerleştiği bölgelerde var tarihi bölgeleride canlandırmak istiyoruz. Söğüt Oba kentte bulunan Hanlı Pazarımızda kendi yöremize özgü ürünlerimizi hediyelik eşya olarak misafirlerimize sunacağız. Yılda bir milyon ziyaretçimiz var hediyelik eşya konusunda kendimizi geliştirmemiz lazım misafirlerimize bu bağlamda kaliteli hediyelik eşyalarda sunulacaktır. Bileciğin sebze-mevye, boza, helva ve yöresel ürünleri çok kaliteli gelen

misafirlerimize Çin malı hediyelik eşyadan ziyade el emeği bu yörenin insanlarının ürettiği ürünleri misafirlerimizin hizmetine sunalım düşüncesindeyiz. Söğüt obamızdaki Hanlı Pazarda üretim atölyeleri oluşturacağız ve yöre insanlarına da ekonomik katkısı olacak. Bilecik’e gezmeye gelen insanlar sadece Şeyh Edebalı ve Ertuğrul gazi türbelerimiz var sanıp buraları gezdikten sonra hemen ilimizi terk ediyor. Hâlbuki Bilecik ilimiz 1 günde gezilip gidilecek bir yer değil biz bu bağlamda ilimizin tüm tarihi değerlerini ortaya çıkartarak gelen misafirlerimize kaliteli bir hizmet ve tarih zevki sunmayı hedefliyoruz.

8-) BOZÜYÜK KAMER ALİ BABA TÜRBESİ VE BİLECİK TARİHİ İLE İLGİLİ BAŞKA NELER YAPILABİLİR?

Bozüyük Kamer Ali Baba Türbesinin resimlerinden hareketle Bozüyük’te önemli bir noktaya minyatürü yapılarak hatırası yaşatılabilir. İlaveten Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörümüz ile beraber yaptığımız görüşmelerde ilerleyen süreçte Bilecik Tarihi Sempozyumları düzenleyerek şehrimizin tarihi, kültürel ve her açıdan bilimsel olarak binmeyen yönlerini ortaya çıkarmak istiyorum.

*****

Halkın içinde yaşayan, halkın nabzını sürekli tutan, halk ile beraber etkinliklere katılan bizden biri Valimiz Sayın Bilal Şentürk ile söyleşimize burada ara veriyoruz. Hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Özellikle Oba Kültürümüzü yaşatan Sögüt’ki parkın bir an evveli hizmetin tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz..

( Sadettin Bayram – Mehmet Can Çetin )

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yeniufukgazetesi.net sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.