Dünya Haber Girişi: 30.08.2021 - 15:00, Güncelleme: 30.08.2021 - 15:00

KANUN VAR UYGULAYACAK İRADE YOK! TARIM ARAZİLERİ TALANI DEVAM EDİYOR.

 

KANUN VAR UYGULAYACAK İRADE YOK! TARIM ARAZİLERİ TALANI DEVAM EDİYOR.

Yaklaşık 1 yıl önce Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşan ve kamuoyunda “hobi bahçeleri yasası” olarak bilinen, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda yapılan hobi bahçelerine yönelik idari yaptırımlar içeren değişikliklere rağmen kanun uygulanmıyor.
T.B.M.M. Genel kurulunda 60 milletvekilinin teklifi ve hükümetin oluruyla 28.10.2020 tarihinde kabul edilen “Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun”un yasalaşmasının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen, uygulamaya esas yönetmeliğin çıkmadığı bahane edilerek sorumlular tarafından kanun uygulanmıyor. Oysa 09.12.2017 tarih ve 30265 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik” kanunu uygulamak için yeterli.   Tarım arazilerinin korunması ve amacı dışında kullanılmasını engellemeyi amaçlayan 7255 Sayılı “Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun” ile bir dizi düzenleme yapılmıştı. Düzenleme ile, gerek hükumet gerekse de muhalefet tarafından desteklenen ve milli bir mesele olarak addedilen “hobi bahçeleri” adı altında ülke topraklarını ranta dönüştüren tarımsal arazi talanına büyük darbe vuruldu. Tarımsal amaçlı arazi kullanımlarında izin alınmasını, tarım arazilerinin amacı dışında kullanılmamasını ve toprak koruma projelerine uyulmasını amaçlayan yasa değişikliği ile tarım arazilerinin “hobi bahçesi”  veya “kooperatifçilik” adı altında talan edilmesi halinde uygulanacak cezalar ve yükümlülükler belirlendi. Ancak, yasanın uygulanmasından sorumlu olan gerek Bakanlık gerekse de valilikler ile belediyeler ve il özel idareleri kanunu uygulama iradesini bir türlü ortaya koyamıyor. Konuyla ilgili bir yıldır adım atmayan bu yetkililer uygulamaya dair bir Yönetmelik olmadığını bahane ederek sorunu kulak ardı ediyor. Pandeminin de etkisiyle doğayla buluşmak için küçük bir arazi parçası arzulayan vatandaşın iyi niyetini suiistimal eden “hobi bahçesi” simsarları ile “sözde kooperatifçiler” bu süreçte at koşturmaya, tarım arazilerini talan etmeye devam ediyor, ülke topraklarını parsel parsel satıyor. Kanunu uygulamayan yetkililer yüzünden, “hobi bahçesi” sahibi olduğu hayaliyle aldatılan vatandaş mağdur olurken,  ülke tarımının geleceği de baltalanmaya devam ediliyor. Tek kazanan ise “hobi bahçesi” ve “kooperatifçilik” adı altında ceplerini dolduran simsarlar.     Tarım Arazilerinin Amacı Dışında Kullanılmasına ve Toprak Koruma Projelerine Uyulmamasına İlişkin Cezalar ve Yükümlülükler 1.ADIM •Arazi kullanımı için izinsiz işe başlanılması ya da alınan izne uygun kullanılmaması halinde; valilik işi tamamen durdurur, yapılan iş tamamlanmış ise kullanımına izin verilmez. 2.ADIM•Arazi sahibine veya araziyi bozana 1.000 TL'den az olmamak kaydıyla, kullanılan veya zarar verilen alanın her metrekaresi için 10 TL idarî para cezası verilir. 3.ADIM•İdarî para cezasının tebliğinden itibaren 1 ay içinde izin için başvuru yapmayanlara veya izin talepleri uygun görülmeyenlere, izinsiz bütün yapılarını yıkması ve araziyi tarımsal üretime uygun hale getirmesi için 2 ay süre verilir.  4.ADIM•Verilen süre içinde izinsiz yapıların yıkılmadığının ve arazinin tarımsal üretime uygun hale getirilmediğinin Bakanlık birimlerince tespit edilmesi durumunda; valilikçe faaliyet durdurulur ve belirtilen idarî para cezası üç katı olarak uygulanır. 5.ADIM•İzinsiz bütün yapılar, masrafları Bakanlıkça karşılanmak kaydıyla, bir ay içinde belediyeler veya il özel idarelerince yıkılır ve taşınmazlar tarımsal üretime uygun hale getirilir. Yıkım ve temizleme masrafları sorumlulardan Bakanlıkça tahsil edilir. 6.ADIM•Hakkında yıkım kararı alınmış olmasına rağmen 1 ay içinde belediye veya il özel idarelerince yıkılmayan yapılar, yıkım masrafları Bakanlıkça karşılanmak üzere Bakanlıkça yıkılabilir veya yıktırılabilir. Yıkım masrafları %100 fazlası ile ilgili belediye veya il özel idaresinden tahsil edilir. Tarımsal Amaçlı Arazi Kullanım Plan ve Projelerine Aykırılık Durumunda Uygulanacak Cezalar ve Yükümlülükler 1.ADIM•Tarımsal amaçlı arazi kullanım plân ve projelerine aykırı hareket edilmesi halinde valilikçe resen tespit yaptırılarak sorumlulara idari para cezası uygulanır. 2.ADIM•Plân ve projelere uygunluk sağlanması için sorumluya azami iki ay süre verilir. Bu sürenin sonunda tarımsal arazilerin aykırı kullanımların devam etmesi durumunda; valilikçe faaliyet durdurulur ve idarî para cezası 3 katı olarak uygulanır. 3.ADIM•İzinsiz bütün yapılar, masrafları Bakanlıkça karşılanmak kaydıyla, bir ay içinde belediyeler veya il özel idarelerince yıkılır ve taşınmazlar tarımsal üretime uygun hale getirilir, yıkım ve temizleme masrafları sorumlulardan Bakanlıkça tahsil edilir. 4.ADIM•Hakkında yıkım kararı alınmış olmasına rağmen 1 ay içinde belediye veya il özel idarelerince yıkılmayan yapılar, yıkım masrafları Bakanlıkça karşılanmak üzere Bakanlıkça yıkılabilir veya yıktırılabilir. Yıkım masrafları %100 fazlası ile ilgili belediye veya il özel idaresinden tahsil edilir. 5.ADIM•Verilen 2 aylık süre sonunda valiliğin yaptıracağı tespitlerle plân veya projelere uyulduğu ve arazi tahribatının durduğu ve tarımsal üretime uygun hale getirildiği belirlenirse sınırlama ve hak mahrumiyetleri ortadan kalkar.”      
Yaklaşık 1 yıl önce Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşan ve kamuoyunda “hobi bahçeleri yasası” olarak bilinen, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda yapılan hobi bahçelerine yönelik idari yaptırımlar içeren değişikliklere rağmen kanun uygulanmıyor.

T.B.M.M. Genel kurulunda 60 milletvekilinin teklifi ve hükümetin oluruyla 28.10.2020 tarihinde kabul edilen “Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun”un yasalaşmasının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen, uygulamaya esas yönetmeliğin çıkmadığı bahane edilerek sorumlular tarafından kanun uygulanmıyor. Oysa 09.12.2017 tarih ve 30265 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik” kanunu uygulamak için yeterli.

 

Tarım arazilerinin korunması ve amacı dışında kullanılmasını engellemeyi amaçlayan 7255 Sayılı “Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun” ile bir dizi düzenleme yapılmıştı. Düzenleme ile, gerek hükumet gerekse de muhalefet tarafından desteklenen ve milli bir mesele olarak addedilen “hobi bahçeleri” adı altında ülke topraklarını ranta dönüştüren tarımsal arazi talanına büyük darbe vuruldu.

Tarımsal amaçlı arazi kullanımlarında izin alınmasını, tarım arazilerinin amacı dışında kullanılmamasını ve toprak koruma projelerine uyulmasını amaçlayan yasa değişikliği ile tarım arazilerinin “hobi bahçesi”  veya “kooperatifçilik” adı altında talan edilmesi halinde uygulanacak cezalar ve yükümlülükler belirlendi.

Ancak, yasanın uygulanmasından sorumlu olan gerek Bakanlık gerekse de valilikler ile belediyeler ve il özel idareleri kanunu uygulama iradesini bir türlü ortaya koyamıyor. Konuyla ilgili bir yıldır adım atmayan bu yetkililer uygulamaya dair bir Yönetmelik olmadığını bahane ederek sorunu kulak ardı ediyor.

Pandeminin de etkisiyle doğayla buluşmak için küçük bir arazi parçası arzulayan vatandaşın iyi niyetini suiistimal eden “hobi bahçesi” simsarları ile “sözde kooperatifçiler” bu süreçte at koşturmaya, tarım arazilerini talan etmeye devam ediyor, ülke topraklarını parsel parsel satıyor.

Kanunu uygulamayan yetkililer yüzünden, “hobi bahçesi” sahibi olduğu hayaliyle aldatılan vatandaş mağdur olurken,  ülke tarımının geleceği de baltalanmaya devam ediliyor.

Tek kazanan ise “hobi bahçesi” ve “kooperatifçilik” adı altında ceplerini dolduran simsarlar.

 

 

Tarım Arazilerinin Amacı Dışında Kullanılmasına ve Toprak Koruma Projelerine Uyulmamasına İlişkin Cezalar ve Yükümlülükler

1.ADIM •Arazi kullanımı için izinsiz işe başlanılması ya da alınan izne uygun kullanılmaması halinde; valilik işi tamamen durdurur, yapılan iş tamamlanmış ise kullanımına izin verilmez.

2.ADIM•Arazi sahibine veya araziyi bozana 1.000 TL'den az olmamak kaydıyla, kullanılan veya zarar verilen alanın her metrekaresi için 10 TL idarî para cezası verilir.

3.ADIM•İdarî para cezasının tebliğinden itibaren 1 ay içinde izin için başvuru yapmayanlara veya izin talepleri uygun görülmeyenlere, izinsiz bütün yapılarını yıkması ve araziyi tarımsal üretime uygun hale getirmesi için 2 ay süre verilir. 

4.ADIM•Verilen süre içinde izinsiz yapıların yıkılmadığının ve arazinin tarımsal üretime uygun hale getirilmediğinin Bakanlık birimlerince tespit edilmesi durumunda; valilikçe faaliyet durdurulur ve belirtilen idarî para cezası üç katı olarak uygulanır.

5.ADIM•İzinsiz bütün yapılar, masrafları Bakanlıkça karşılanmak kaydıyla, bir ay içinde belediyeler veya il özel idarelerince yıkılır ve taşınmazlar tarımsal üretime uygun hale getirilir. Yıkım ve temizleme masrafları sorumlulardan Bakanlıkça tahsil edilir.

6.ADIM•Hakkında yıkım kararı alınmış olmasına rağmen 1 ay içinde belediye veya il özel idarelerince yıkılmayan yapılar, yıkım masrafları Bakanlıkça karşılanmak üzere Bakanlıkça yıkılabilir veya yıktırılabilir. Yıkım masrafları %100 fazlası ile ilgili belediye veya il özel idaresinden tahsil edilir.

Tarımsal Amaçlı Arazi Kullanım Plan ve Projelerine Aykırılık Durumunda Uygulanacak Cezalar ve Yükümlülükler

1.ADIM•Tarımsal amaçlı arazi kullanım plân ve projelerine aykırı hareket edilmesi halinde valilikçe resen tespit yaptırılarak sorumlulara idari para cezası uygulanır.

2.ADIM•Plân ve projelere uygunluk sağlanması için sorumluya azami iki ay süre verilir. Bu sürenin sonunda tarımsal arazilerin aykırı kullanımların devam etmesi durumunda; valilikçe faaliyet durdurulur ve idarî para cezası 3 katı olarak uygulanır.

3.ADIM•İzinsiz bütün yapılar, masrafları Bakanlıkça karşılanmak kaydıyla, bir ay içinde belediyeler veya il özel idarelerince yıkılır ve taşınmazlar tarımsal üretime uygun hale getirilir, yıkım ve temizleme masrafları sorumlulardan Bakanlıkça tahsil edilir.

4.ADIM•Hakkında yıkım kararı alınmış olmasına rağmen 1 ay içinde belediye veya il özel idarelerince yıkılmayan yapılar, yıkım masrafları Bakanlıkça karşılanmak üzere Bakanlıkça yıkılabilir veya yıktırılabilir. Yıkım masrafları %100 fazlası ile ilgili belediye veya il özel idaresinden tahsil edilir.

5.ADIM•Verilen 2 aylık süre sonunda valiliğin yaptıracağı tespitlerle plân veya projelere uyulduğu ve arazi tahribatının durduğu ve tarımsal üretime uygun hale getirildiği belirlenirse sınırlama ve hak mahrumiyetleri ortadan kalkar.”

 

 

 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yeniufukgazetesi.net sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.