Haber Girişi: 27.09.2021 - 15:45, Güncelleme: 27.09.2021 - 15:45

ONLAR ISRARLA ANLAMAK İSTEMESELERDE BİZ DOĞRU OLANI ANLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ

 

ONLAR ISRARLA ANLAMAK İSTEMESELERDE BİZ DOĞRU OLANI ANLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz; "BİZLER SADECE ÜLKEMİZİN MENFAATİNİ AZİZ MİLLETİMİZİN REFAHINI DÜŞÜNÜRÜZ"
AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz bir basın açıklaması gerçekleştirdi, Yavuz'un açıklaması şu şekilde; Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ne zaman bu ülkeye faydalı bir iş yapılsa, ne zaman aziz milletimize bir hizmet sunulsa muhalefet her zaman itiraz ederek veya yersiz eleştirilerde bulunarak algı yaratmaya çalışıyorlar. Aslında onların yaptıkları tek şey bu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti tarafından Türkiye’nin kalkınmasına yönelik atılan her adıma engel olmak.   Daha düne kadar İstanbul Havalimanına, Kanal İstanbul’a, 3. Köprüye, Şehir Hastanelerine karşı çıkanlardan olan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül şimdi de dillerine Aydın – Denizli otoyolunu dolamışlar. Neymiş efendim, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan otoyolda birilerine peşkeş çekiliyormuş.   Aydın – Denizli otoyolunun ulaşım ve ekonomik kalkınma bakımından hem bölgemize hem de ülkemize nasıl katma değer katacağını projenin detaylarıyla birçok kez anlatmıştık. Ama ne yazık ki CHP’li BülBül anlamamakta ısrar ediyor. Biz ona rağmen ısrarla kazanımlarımızı anlatmaya devam edeceğiz.   Bakın, 2023 yılı hedef projelerimiz arasında yer alan toplam 163 km uzunluğundaki Aydın-Denizli Otoyolu’nun 16.11.2020 günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sn. Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen temel atma töreniyle başlamış ve yapım işleri hızla devam etmektedir.   YİD Modeli yeni bir finansman kaynağı olarak devletin asli görevlerini yerine getirmek için gerekli bütçe imkânlarının artmasını sağlamakta olup büyük ulaştırma projelerinin yapım ve işletiminde finansman ihtiyacına cevap vermek ve özel sektörün verimli işletme yapısından yararlanmak üzere otoyol yatırımları 3996 sayılı Kanun kapsamında YİD Modeli ile gerçekleştirilmektedir.   BİZLER SADECE ÜLKEMİZİN MENFAATİNİ AZİZ MİLLETİMİZİN REFAHINI DÜŞÜNÜRÜZ   Yandaş firmalara peşkeş çekiyorlar diyerek siyasi ve insani ahlaka sığmayan ithamlarda bulunan CHP’li Süleyman Bülbül bilmelidir ki, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti bugüne kadar hayata geçirdiği her projede ülkenin menfaatini ve aziz milletimizin refahını gözetmiştir. Bundan sonra da bu böyle devam edecektir.   Aydın-Denizli Otoyolu işinden bahsetmek gerekirse burada da devletin kasasından bir lira bile çıkmadan proje hayata geçirilecektir. Şöyle ki, proje sözleşme tutarına; yapım maliyeti, Görevli Şirket tarafından karşılanacak kamulaştırma bedeli, yapım dönemi finansman maliyeti ve ayrıca otoyolun 17 yıl süresince bakımı ve işletilmesi maliyetleri de dahildir. Bakım-işletme maliyetleri kapsamında; karla mücadele (makine parkı dahil), asfalt yenileme, büyük ve küçük üstyapı onarımları, peyzaj-sulama, menfez ve hendek temizliği, aydınlatma ve enerji giderleri, ana kontrol merkezi ve gişe giderleri ile personel giderleri gibi büyük maliyetlere konu iş kalemleri yer almaktadır. Milli bütçe ile gerçekleştirilen otoyol projelerinde tüm bu giderler kamu tarafından üstlenilmekte iken, YİD modeliyle gerçekleşen otoyollarımızda işletme süresi boyunca tüm bu maliyetler Görevli Şirketler tarafından üstlenilmektedir. Ayrıca; işletme dönemi finansman maliyetleri de Görevli Şirket tarafından üstlenilecektir.   Geleneksel finansman yöntemleriyle gerçekleştirilen otoyol projeleri 7-20 yıl arasında bir sürede tamamlanırken, Aydın-Denizli Otoyolu YİD modeliyle 3 yıldan daha kısa bir sürede bitirilerek hizmete açılacaktır. Projenin kısa sürede hayata geçirilmesinin ülkemizin sosyo-ekonomik (akaryakıt, zaman tasarrufu, sürüş konforu, trafik güvenliği ve istihdam vb.) ve rekabet gücüne sağlayacağı katkı göz ardı edilmemelidir. Ayrıca, YİD kapsamındaki projenin işletme süresi bitiminde her türlü bakımı yapılmış olarak esas sahibi olan kamuya devri yapılacağından, projenin kalan ekonomik ömrü boyunca elde edilecek gelirlerin, kamunun bütçe dengesine önemli katkı sağlayacağı açıktır.   Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında işletilen otoyollar, yapımı eski yıllarda tamamlanmış ve yatırım maliyetlerini karşılamış durumdadır. YİD modeli ile ihale edilen ve Görevli Şirketler tarafından işletilen otoyollarda geçiş ücretleri, söz konusu işe ait Uygulama Sözleşmesinde yer alan hükümler çerçevesinde dış finansmanın temin edildiği döviz kuruna göre güncellenmektedir.   GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİNİN TEK SEBEBİ EKİLEBİLİR TARIM ARAZİLERİLERİNİ KORUMAKTIR.   Güzergah değişikliği yapılması üzerinden birilerine peşkeş çekildiğini iddia eden CHP’li Bülbül, ekonomisinin büyük bir kısmı tarım kaynaklı olan ve milletvekilliğini yaptığı Aydın’da yaşamıyor galiba. Bir şehrin, bir ülkenin kalkınmasında tarım olmazsa olmazdır. Bizimde önceliğimiz üretim üretim üretimdir. Otoyol çalışması kapsamında ekilebilir tarım arazilerini mümkün olduğunca koruma altına almak bizim önceliğimizdir.   Bu bağlamda, bakanlığımız tarafından yürütülen tüm otoyol yatırımlarında çalışmalar titizlikle yürütülmekte ve en uygun mühendislik çözümlerinin hayata geçirilmesine azami önem verilmektedir. İdaremizce çalışılan tüm otoyol güzergahlarında olduğu üzere Aydın-Denizli Otoyolu güzergahı belirlenirken de yapım ve bakım işletme maliyetleri, otoyolun geometrik standartları ve konforu, çevresel ve tarihi açıdan önem arz eden alanların korunması, tarım alanlarının korunması, maden sahalarının mevcudiyeti, jeolojik- jeoteknik açıdan kritik görülen kesimler, otoyolun hizmet edeceği trafik ve gelecekte planlanan diğer otoyol ağlarıyla etkileşimi gibi kriterler dikkate alınmaktadır.   Buradan CHP’li Süleyman Bülbül’e tek şey söylemek istiyorum. Muhalefet olarak, bu ülkenin menfaatine, bu aziz milletin refahına yönelik yapılan bir işi lütfen bir kez olsun takdir edin, teşekkür edin.     Metin Yavuz   AK Parti Aydın Milletvekili   TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanvekili  
AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz; "BİZLER SADECE ÜLKEMİZİN MENFAATİNİ AZİZ MİLLETİMİZİN REFAHINI DÜŞÜNÜRÜZ"

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz bir basın açıklaması gerçekleştirdi, Yavuz'un açıklaması şu şekilde;

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ne zaman bu ülkeye faydalı bir iş yapılsa, ne zaman aziz milletimize bir hizmet sunulsa muhalefet her zaman itiraz ederek veya yersiz eleştirilerde bulunarak algı yaratmaya çalışıyorlar. Aslında onların yaptıkları tek şey bu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti tarafından Türkiye’nin kalkınmasına yönelik atılan her adıma engel olmak.

 

Daha düne kadar İstanbul Havalimanına, Kanal İstanbul’a, 3. Köprüye, Şehir Hastanelerine karşı çıkanlardan olan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül şimdi de dillerine Aydın – Denizli otoyolunu dolamışlar. Neymiş efendim, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan otoyolda birilerine peşkeş çekiliyormuş.

 

Aydın – Denizli otoyolunun ulaşım ve ekonomik kalkınma bakımından hem bölgemize hem de ülkemize nasıl katma değer katacağını projenin detaylarıyla birçok kez anlatmıştık. Ama ne yazık ki CHP’li BülBül anlamamakta ısrar ediyor. Biz ona rağmen ısrarla kazanımlarımızı anlatmaya devam edeceğiz.

 

Bakın, 2023 yılı hedef projelerimiz arasında yer alan toplam 163 km uzunluğundaki Aydın-Denizli Otoyolu’nun 16.11.2020 günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sn. Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen temel atma töreniyle başlamış ve yapım işleri hızla devam etmektedir.

 

YİD Modeli yeni bir finansman kaynağı olarak devletin asli görevlerini yerine getirmek için gerekli bütçe imkânlarının artmasını sağlamakta olup büyük ulaştırma projelerinin yapım ve işletiminde finansman ihtiyacına cevap vermek ve özel sektörün verimli işletme yapısından yararlanmak üzere otoyol yatırımları 3996 sayılı Kanun kapsamında YİD Modeli ile gerçekleştirilmektedir.

 

BİZLER SADECE ÜLKEMİZİN MENFAATİNİ AZİZ MİLLETİMİZİN REFAHINI DÜŞÜNÜRÜZ

 

Yandaş firmalara peşkeş çekiyorlar diyerek siyasi ve insani ahlaka sığmayan ithamlarda bulunan CHP’li Süleyman Bülbül bilmelidir ki, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti bugüne kadar hayata geçirdiği her projede ülkenin menfaatini ve aziz milletimizin refahını gözetmiştir. Bundan sonra da bu böyle devam edecektir.

 

Aydın-Denizli Otoyolu işinden bahsetmek gerekirse burada da devletin kasasından bir lira bile çıkmadan proje hayata geçirilecektir. Şöyle ki, proje sözleşme tutarına; yapım maliyeti, Görevli Şirket tarafından karşılanacak kamulaştırma bedeli, yapım dönemi finansman maliyeti ve ayrıca otoyolun 17 yıl süresince bakımı ve işletilmesi maliyetleri de dahildir. Bakım-işletme maliyetleri kapsamında; karla mücadele (makine parkı dahil), asfalt yenileme, büyük ve küçük üstyapı onarımları, peyzaj-sulama, menfez ve hendek temizliği, aydınlatma ve enerji giderleri, ana kontrol merkezi ve gişe giderleri ile personel giderleri gibi büyük maliyetlere konu iş kalemleri yer almaktadır. Milli bütçe ile gerçekleştirilen otoyol projelerinde tüm bu giderler kamu tarafından üstlenilmekte iken, YİD modeliyle gerçekleşen otoyollarımızda işletme süresi boyunca tüm bu maliyetler Görevli Şirketler tarafından üstlenilmektedir. Ayrıca; işletme dönemi finansman maliyetleri de Görevli Şirket tarafından üstlenilecektir.

 

Geleneksel finansman yöntemleriyle gerçekleştirilen otoyol projeleri 7-20 yıl arasında bir sürede tamamlanırken, Aydın-Denizli Otoyolu YİD modeliyle 3 yıldan daha kısa bir sürede bitirilerek hizmete açılacaktır. Projenin kısa sürede hayata geçirilmesinin ülkemizin sosyo-ekonomik (akaryakıt, zaman tasarrufu, sürüş konforu, trafik güvenliği ve istihdam vb.) ve rekabet gücüne sağlayacağı katkı göz ardı edilmemelidir. Ayrıca, YİD kapsamındaki projenin işletme süresi bitiminde her türlü bakımı yapılmış olarak esas sahibi olan kamuya devri yapılacağından, projenin kalan ekonomik ömrü boyunca elde edilecek gelirlerin, kamunun bütçe dengesine önemli katkı sağlayacağı açıktır.

 

Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında işletilen otoyollar, yapımı eski yıllarda tamamlanmış ve yatırım maliyetlerini karşılamış durumdadır. YİD modeli ile ihale edilen ve Görevli Şirketler tarafından işletilen otoyollarda geçiş ücretleri, söz konusu işe ait Uygulama Sözleşmesinde yer alan hükümler çerçevesinde dış finansmanın temin edildiği döviz kuruna göre güncellenmektedir.

 

GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİNİN TEK SEBEBİ EKİLEBİLİR TARIM ARAZİLERİLERİNİ KORUMAKTIR.

 

Güzergah değişikliği yapılması üzerinden birilerine peşkeş çekildiğini iddia eden CHP’li Bülbül, ekonomisinin büyük bir kısmı tarım kaynaklı olan ve milletvekilliğini yaptığı Aydın’da yaşamıyor galiba. Bir şehrin, bir ülkenin kalkınmasında tarım olmazsa olmazdır. Bizimde önceliğimiz üretim üretim üretimdir. Otoyol çalışması kapsamında ekilebilir tarım arazilerini mümkün olduğunca koruma altına almak bizim önceliğimizdir.

 

Bu bağlamda, bakanlığımız tarafından yürütülen tüm otoyol yatırımlarında çalışmalar titizlikle yürütülmekte ve en uygun mühendislik çözümlerinin hayata geçirilmesine azami önem verilmektedir. İdaremizce çalışılan tüm otoyol güzergahlarında olduğu üzere Aydın-Denizli Otoyolu güzergahı belirlenirken de yapım ve bakım işletme maliyetleri, otoyolun geometrik standartları ve konforu, çevresel ve tarihi açıdan önem arz eden alanların korunması, tarım alanlarının korunması, maden sahalarının mevcudiyeti, jeolojik- jeoteknik açıdan kritik görülen kesimler, otoyolun hizmet edeceği trafik ve gelecekte planlanan diğer otoyol ağlarıyla etkileşimi gibi kriterler dikkate alınmaktadır.

 

Buradan CHP’li Süleyman Bülbül’e tek şey söylemek istiyorum. Muhalefet olarak, bu ülkenin menfaatine, bu aziz milletin refahına yönelik yapılan bir işi lütfen bir kez olsun takdir edin, teşekkür edin.

 

 

Metin Yavuz

 

AK Parti Aydın Milletvekili

 

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanvekili

 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yeniufukgazetesi.net sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.